ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΙΣΩ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Αποποίηση

Όλα τα θέματα που παρέχονται trustmysystem.com είναι μόνο για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν καταστροφές ή αποζημιώσεις που μπορεί να προκύψουν από παραποίηση ηλικίας από χρήστη της ιστοσελίδας μας. Οι ιδιοκτήτες αυτής της ιστοσελίδας δεν κάνουν αντιπροσωπείες ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιουδήποτε υλικού ούτε σε αυτό το site ούτε από οποιοδήποτε τρίτο σύνδεσμο μέρος ανακαλύφθηκε.

Ενώ τα τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο είναι νόμιμα σε περισσότερες από 80 χώρες, οι δραστηριότητες που προσφέρονται από διαφημιστικούς συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους μπορεί να θεωρηθούν παράνομες στη δικαιοδοσία σας. Είναι ευθύνη του θεατή να ερευνήσει τη νομιμότητα της συμμετοχής σε οποιαδήποτε παιχνίδια ή/και δραστηριότητες πριν προχωρήσει. Εάν έχετε πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα από το εξωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το κάνετε με δική σας ευθύνη και είστε υπόλογοι για την ευπρέπεια μέσω της τοπικής αρχής σας.

Οι ιδιοκτήτες αυτής της ιστοσελίδας δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τις ενέργειες που παρέχονται από τον θεατή? δεν υποστηρίζουμε κανένα από αυτά τα παιχνίδια ή/και δραστηριότητες. Ως προϋπόθεση για την προβολή αυτής της ιστοσελίδας, οι θεατές συμφωνούν να κρατήσουν τους ιδιοκτήτες αυτής της εταιρείας αθώους από οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή του θεατή σε οποιοδήποτε από τα παιχνίδια ή/και δραστηριότητες που προσφέρονται από τον διαφημιζόμενο.

 

Η MLM-SPORTS δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο για οποιαδήποτε απώλεια, ευθύνη ή ζημία, χρηματική ή άλλη, που μπορεί να προκύψει από τη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών.

 

Η MLM-SPORTS δεν χορηγεί άδεια και με το παρόν διατηρεί ρητά όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με πληροφορίες που ανήκουν στην MLM-SPORTS και παρέχονται στην ιστοσελίδα της ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν θα υπάρξουν επιστροφές χρημάτων από οποιεσδήποτε πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας ή εγγυήσεις για τυχόν προβλεπόμενα αποτελέσματα, και ότι οι αμοιβές διαβούλευσης που ορίζονται στο παρόν έχουν κερδηθεί πλήρως κατά την παραλαβή τους. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να τερματίσετε την παρούσα συμφωνία πριν από την προβλεπόμενη ολοκλήρωσή της, δεν θα εκδοθούν επιστροφές χρημάτων, καθώς το τέλος διαβούλευσης αποκτήθηκε πλήρως με την πληρωμή της.

 

Η MLM-SPORTS διατηρεί το άνευ όρων δικαίωμα να τερματίσει τη συνδρομή ενός μέλους, χωρίς επιστροφή χρημάτων, για καταχρηστική, απειλητική ή/και ενοχλητική συμπεριφορά που απευθύνεται σε οποιοδήποτε μέλος της MLM-SPORTS, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του.  Με το να γίνετε πελάτης της MLM-SPORTS, αναγνωρίζετε ρητά ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της πολιτικής, όπως απαριθμούνται στο παρόν.